Posts from the ‘Fiqh Wanita’ Category

Iddah wanita kematian suami…

Soalan : Assalamualaikum..saya nak bertanya kepada ust tentang iddah isteri yang kematian suaminya..adakah iddahnya 4 bulan 10 hari atau ada masa yang lain..sebab ada orang kate iddah isteri kematian suami bukan 4 bulan 10 hari..betul ke? harap ust dapat terangkan?

Jawapan : Di dalam Al-quran telah jelas bahawa Allah telah menetapkan masa dan tempoh bagi iddah isteri yang kematian suaminya iaitu selama 4 bulan 10 hari.. Tidak dinafikan bahawa didalam Al-quran juga ada menyatakan bahawa iddah isteri yang kematian suami adalah setahun penuh tetapi ayat itu telah dinasakhkan hukumnya dengan ayat yang menyatakan bahawa iddah isteri yang kematian suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Di sini saya mendatangkan kedua2 ayat tersebut. Firman Allah:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزاجهم متاعا إلى الحول غير إخراج

( dan mereka2 yang mati dari kalangan kamu serta meninggalkan isteri2 kamu, hendaklah kamu berwasiat kepada mereka ( isteri ) iaitu dengan memberi nafkah saguhati ( makan, pakaian dan tempat tinggal ) hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya )

Di dalam ayat ini iddah bagi wanita ialah satu tahun penuh, tetapi hukum ini telah dinasakhkan dengan ayat yang turun selepasnya yang menyatakan bahawa iddah wanita kematian suami adalah 4 bulan 10 hari. Walaupun di dalam Al-Quran ayat tentang hukum iddah wanita ini ( 4 bulan 10 hari ) terlebih dahulu urutannya, tetapi ayat ini diturunkan selepas ayat yang menyatakan iddah wanita kematian isteri adalah 1 tahun penuh. Dalam kata lainnya, urutan didalam Al-Quran bukan mengikut urutan bile turunnya wahyu tetapi ia adalah petunjuk dan hidayah daripada Allah. Sekarang saya akan mendatangkan ayat yang menasakhkan ayat sebelum ini. Firman Allah :

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا

( dan orang2 yang meninggal dunia diantara kamu dan dia meninggal isteri di belakang mereka, hendaklah isteri2 itu menahan diri mereka ( beriddah ) selama 4 bulan 10 hari )

Ayat ini merangkumi semua jenis wanita yang kematian suami samada yang telah disetubuh, yang belum disetubuh, yang putus haid dan sebagainya. Kerana ayat ini tidak mengandungi lafaz yang menunjukkan khusus. Termasuk juga di dalam ayat ini wanita yang hamil dan tidak hamil. Tetapi di sana ada satu lagi hukum berkenaan wanita yang hamil yang kematian suaminya. Wallahua’lam.

Advertisements

Haid..Istihadoh..nifas..

Alhamdulillah..pertama2nya saya bersyukur ke hadrat Allah kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat lagi saya meneruskan penulisan saya dalam blog ini..setelah sekian lama saya menyepi kerana tiada kekuatan hendak menulis..hari ini Allah telah memberi saya kekuatan untuk menulis kembali.. Sepanjang pengamatan saya terhadap pencarian atau search, pembaca banyak yang ingin tahu tentang darah haid..di sini saya akan jelaskan jenis darah yang berkaitan dengan wanita iaitu haid, istihadoh dan juga nifas..

HAID :

Sepanjang saya belajar dan membaca dari kitab yang di karang oleh ulama’ feqah darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita bagi menunjukkan wanita itu sihat dalam waktu atau masa yang tertentu..tentunya setiap wanita itu berlainan waktu haid mereka dan ini ana sendiri tidak dapat jelaskan..Ketahuilah bahawa sesungguhnya haid itu bukanlah satu kotoran yang mengharamkan lelaki ( suami ) makan masakan atau bergaul dengan isteri mereka.. islam tidak menghalang umatnya mengauli isteri mereka ketika mereka haid dan tidak mengharamkan mereka untuk makan atau minum dari hasil buatan isteri2 mereka.. islam hanya melarang umatnya daripada menyetubuhi isteri ketika datangnya.. Berlainan dengan kaum yahudi yang mana mereka menjauhi perempuan apabila mereka datang haid..tidak makan dan minum hasil buatan mereka..tidak bercakap dan tidak mendekati mereka.. Bagi menjelaskan lagi tentang  larangan jimak ( setubuh ) ini Allah telah berfirman :

ولا تقربوهن حتى يطهرن

” dan janganlah dekati mereka sehinggalah mereka suci “

maksud jangan dekati mereka disini bukanlah bermaksud dalam segala hal dan perbuatan tetapi apa yang di maksudkan di sini ialah janganlah kamu bersetubuh dengan isteri kamu sehinggalah mereka itu suci..Dalam bab umur atau keadaan yang menunjukkan seseorang itu telah datang haid atau baligh, di sana terdapat beberapa pendapat..

1)  bermimpi sehingga keluar air mani ( lelaki dan perempuan )

2) keluar darah haid ( perempuan )

3) cukup umur dalam lingkungan 15 tahun bagi mereka yang tidak bermimpi dan keluar haid ( mengikut tahun qamariah )

Beralih pula kepada tempoh haid..di sana ada tiga pembahagian tentang tempoh datangnya haid bagi wanita..iaitu tempoh tempoh paling sekejap atau pendek, tempoh pertengahan atau kebiasaan dan tempoh paling panjang..

1) Paling pendek – sehari semalam

2) Kebiasaan – 6 hingga 7 hari atau seminggu

3) Paling lama – 15 hari 15 malam

* jika darah yang keluar itu kurang pada sehari semalam atau lebih pada 15 hari 15 malam maka ketahuilah bahawa darah tersebut ialah darah istihadoh ( darah penyakit ).. darah haid dan darah istihadoh ini dapat dibezakan melalui warna dan kepekatan darah tersebut..

ISTIHADOH :

Darah istihadoh adalah darah yang keluar dari rahim wanita dengan sebab penyakit..darah ini membatalkan wudhuk tetapi tidak mewajibkan kepada mandi wajib..darah ini juga tidak menghalalkan bagi seseorang itu untuk meninggalkan solat dan puasa..jika berlaku darah istihadoh ini seseorang itu hendaklah membasuh darah tersebut, seterusnya membalut atau menggunakan sesuatu bagi menyekat darah dari keluar ( jika berterusan keluar ) dan perlu mengambil wudhuk apabila ingin menunaikan solat ( setiap kali nak solat )..

NIFAS :

Darah ini adalah darah yang keluar ketika melahirkan bayi atau anak.. hukum darah ini adalah sama dengan hukum darah haid tetapi tempohnya berbeza dengan haid..di sini juga ada tiga tempoh seperti haid iaitu paling pendek, kebiasaan dan juga paling lama..

1) Paling pendek – sehari

2) Kebiasaan – 40 hari

3) Paling lama – 60 hari

* jika kurang atau lebih pada jangka masa paling pendek atau paling lama maka ia adalah darah istihadoh..

Di sana ada persoalan dimana adakah darah yang keluar ketika seseorang wanita itu mengandung itu darah haid atau bukan?

Di sana ada dua kemungkinan atau dua pendapat..

pertama : dikatakan darah haid dan hukumnya seperti hukum wanita haid.. keadaannya- apabila darah yang keluar itu mencapai tempoh paling pendek dan tidak melebihi tempoh paling panjang bagi haid-

kedua : dikatakan darah istihadoh..keadaannya-apabila darah itu tidak mencapai tempoh paling pendek haid dan melebihi tempoh paling panjang haid-

* di sana ada satu pendapat di mana darah yang keluar dari wanita mengandung itu adalah darah istihadoh dan bukan haid dalam apa keadaan sekalipun kerana kandungan menyekat atau menutup jalan bagi keluarnya darah haid.. Tidak keluar haid bagi wanita mengandung adalah kebiasaan bagi wanita.. tetapi jika keluar pilihla pendapat berdasarkan keyakinan anda dan berdasarkan dalil yang di bahaskan oleh ulama’.. wallahua’lam

Persoalan tentang darah kebiasaan wanita 1…

Perkara yang berkaitan dengan ini banyak bermain di fikiran wanita zaman moden ini. Antaranya ialah tentang haid,usia dan masa haid,hal-hal diluar kebiasaan haid,hukum-hukum haid,Istihadhah dan hukum-hukumnya,nifas dan hukum-hukumnya dan penggunaan alat pencegah atau perangsang haid, pencegah kehamilan dan penggugur kandungan. Insyaalah saya akan menerangkan serba sedikit dari ilmu yang saya ada mengenai perkara ini…jika tersilap bolehla betulkan…itu hak anda…

Jadi marilah kita melihat perkara ini satu demi satu. Yang pertama adalah mengenai HAID. Ape itu haid? Ape hikmahnya? Kenapa Allah jadikan haid kepada kaum wanita? Dari sudut bahasa, haid ialah (turun sesuatu secara mengalir). Dari sudut syara’, haid ialah     (darah yang keluar dari wanita kerana fitrah kejadiannya tanpa sebarang sebab). Ia keluar pada waktu-waktu yang diketahui. Ia
adalah darah fitrah yang keluar bukan kerana sakit, luka, keguguran atau kelahiran.

Umur seorang wanita yang pada kebiasaan bermula haid ialah antara dua belas hingga lima puluh tahun. Namun wujud kemungkinan haid bermula lebih awal daripada umur dua belas tahun atau lebih lewat daripada umur lima belas tahun. Para ilmuan berselisih pendapat adakah terdapat batas umur tertentu bagi permulaan haid untuk wanita. Mereka juga berselisih pendapat sama ada darah yang datang sebelum atau selepas batas umur tersebut adalah darah haid atau darah penyakit? Selepas menyebut perselisihan pendapat ini, Imam al-Darimi rahimahullah membuat kesimpulan berikut:

Semua pendapat ini adalah saya menurut saya. Ini kerana rujukan kepada semua persoalan ini adalah kepada wujud (darah yang mengalir keluar). Maka pada setiap umur dan keadaan jika didapati (wujud darah yang mengalir keluar) maka wajib mengkategorikan ia sebagai (permulaan) haid. Allah sahaja yang lebih mengetahui.
[Dinukil oleh Imam al-Nawawi dalam Majmu’ Syarh al-Muhazzab, jld. 1, ms. 386]

Apa yang disimpulkan oleh Imam al-Darimi adalah pendapat yang benar.Inilah juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah. Maka apabila seorang wanita melihat darah haid mengalir keluar maka bermakna dia telah didatangi haid sekalipun umurnya sembilan tahun ataupun lebih daripada lima puluh tahun. Ini kerena hukum-hukum haid yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah atas wujudnya (haid). Allah serta Rasul-Nya tidak membataskan umur tertentu dalam persoalan ini. Menentukan batas umur tertentu memerlukan dalil daripada al-Qur’an dan al-Sunnah, padahal tidak ada sebarang dalil
berkenaannya (dalam dua sumber tersebut).

Para ilmuan juga berbeza pendapat dalam persoalan tempoh haid atau kadar masanya. Terdapat enam atau tujuh pendapat dalam persoalan ini. Berkata Imam Ibn al-Munzir rahimahullah:

Menurut satu pendapat: Tidak ada batas bilangan hari bagi tempoh minima
atau maksima (haid).

Ini adalah sepertimana pendapat Imam al-Darimi yang lalu dan ia adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah
rahimahullah. Ini adalah pendapat yang benar kerana didokongi oleh al-Qur’an dan al-Sunnah serta pemikiran yang sihat. Sebab-sebabnya seperti berikut:

Pertama:

Firman Allah Ta’ala:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai
(hukum) haid. Katakanlah: “Darah haid itu satu benda yang mendatangkan
mudarat”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan
(jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu,
dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka
suci. [al-Baqarah 2:222]

Dalam ayat di atas Allah menjadikan “suci” sebagai syarat penyudah kepada tegahan. Allah tidak menjadikan tempoh sehari semalam, tiga hari atau lima belas hari sebagai syarat penyudah tegahan. Ini menunjukkan bahawa sebab timbulnya hukum ialah bermula dan berakhirnya haid, sehingga apabila suci daripada haid maka hilanglah hukum-hukum yang berkaitan dengan haid.

Kedua:

Dalam Shahih Muslim tercatit sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada ‘A’isyah radhiallahu ‘anha yang di saat
itu sedang berihram untuk umrah dan didatangi haid: Petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah berkenaan Haid, Istihadah dan Nifas.
“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang berhaji kecuali jangan
kamu bertawaf di al-Bait (Ka’abah) sehingggalah kamu suci.” ‘A’isyah
berkata: “Maka pada hari menyembelih aku telah suci….” [Shahih Muslim – no:
1211 (Kitab al-Haj)]

Dalam Shahih al-Bukhari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda
kepada ‘A’isyah radhiallahu ‘anha:
“Tunggulah maka apabila kamu telah suci maka keluarlah ke Tan’im.”
[Shahih al-Bukhari – no: 1787 (Kitab al-Haj)]

Dalam hadis di atas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikan “suci” sebagai syarat penyudah tegahan. Baginda tidak menetapkan apa-apa batas masa atau tempoh tertentu. Ini membuktikan bahawa hukum haid ditentukan dengan bermula dan berakhirnya haid.

Ketiga:

Sesungguhnya perkiraan tempoh masa (minima dan maksima bagi) haid yang dilakukan oleh (sebahagian) ahli fiqh tidak terdapat dalilnya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Padahal ini adalah persoalan penting yang sangat berhajat kepada penetapan daripada dua sumber tersebut. Seandainya penetapan tempoh ini termasuk daripada hukum fiqh bagi umat beribadat kepada Allah, nescaya Allah dan Rasul-Nya secara terang dan jelas akan menerangkannya. Ini sebagaimana hukum-hukum fiqh yang lain seperti solat, puasa, nikah, talak, pesaka dan sebagainya. Allah dan Rasul-Nya telah memperincikan bilangan solat, waktu-waktunya, rukuknya dan sujudnya; Zakat, harta-hartanya, nisab-nisabnya, kadarnya dan tempat ditunaikannya; Puasa, tempoh dan waktunya; Haji dan seterusnya. Allah dan Rasul-Nya juga telah memperincikan adab-adab makan, minum, tidur, jima’, duduk, masuk-keluar rumah, membuang hajat sehinggalah kepada bilangan batu-batu untuk beristinjak dan pelbagai lagi perkara-perkara kecil yang
lain. Ini semua termasuk kesempurnaan agama Allah dan nikmat-Nya ke atas orang-orang yang beriman. Firman Allah:

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap
sesuatu. [al-Nahl 16:89]

Bukanlah ia (al-Qur’an) cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia
mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu
daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu.
[Yusuf 11:111]

Apabila perkiraan tempoh masa (minima dan maksima bagi) haid tidak terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, jelaslah bahawa ia sebenarnya tidak berhajat kepadanya. Yang dihajatkan, atau yang dijadikan syarat ialah kewujudan haid itu sendiri pada seorang wanita. Hukum-hukum syari’at bergantung kepada wujud atau tidaknya haid, bukan tempoh masa haid. Dalam ertikata lain, tidak wujudnya hukum perkiraan tempoh masa (minima dan maksima bagi) haid di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah menjadi bukti bahawa perkiraan tersebut tidak memberi apa-apa manfaat atau ilmu. Sesungguhnya segala hukum syara’ tidak boleh ditetapkan melainkan dengan dalil dari syara’ sendiri iaitu daripada al-Qur’an dan al-Sunnah, atau ijma’ (kesepakatan) yang maklum (diketahui) atau qiyas (analogi) yang sahih. Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah menyebut sebuah kaedah yang amat penting: Dari apa yang dikenali sebagai haid, Allah telah kaitkan dengannya beberapa hukum dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Allah tidak menentukan baginya tempoh masa minima dan tempoh masa maksima. Allah juga tidak menentukan tempoh masa suci antara dua haid. Sedangkan perkara-perkara ini adalah umum terhadap umat dan mereka berhajat untuk mengetahuinya. Dari sudut bahasa, ia (al-Qur’an dan al-Sunnah) tidak membezakan antara satu tempoh dengan satu tempoh yang lain. Maka sesiapa yang menentukan satu tempoh tertentu maka sesungguhnya dia menyalahi al-Qur’an dan al-Sunnah. [al-Risalah fi al- Asma’ allati ‘Alaq al-Syar‘i al-Ahkam biha, ms 35]

Keempat:

Pemikiran yang sihat berdasarkan qiyas (analogi) yang sahih akan mengetahui bahawa Allah Ta‘ala menjadikan haid sebagai satu bentuk kotoran. Faktor penyebab hukum (‘illah) bagi haid ialah kotoran. Maka apabila sahaja didapati wujud haid maka wujudlah kotoran tanpa dibezakan antara hari kedua dan hari pertama, hari keempat dan hari ketiga, hari keenam belas dan hari kelima belas, hari kelapan belas dan hari ketujuh belas. Justeru haid tetap haid, kotoran tetap kotoran, dan ‘illah (faktor penyebab hukum) tetap sama pada dua hari tersebut. Maka bagaimana mungkin dibezakan hukum antara dua hari tersebut sedangkan faktor penyebabnya adalah sama? Ini menyalahi qiyas yang sahih kerana faktor penyebab yang sama akan menyamakan hukum antara dua hari tersebut.

Kelima:

Wujud perselisihan pendapat di kalangan orang-orang yang membataskan tempoh tertentu dan tiada satu jua di antara pendapat-pendapat ini yang kuat hujahnya. Ini disebabkan di antara pendapat-pendapat ini, tidak ada dalil yang dijadikan sumber rujukan. Ia adalah ijtihad yang terbuka kepada kebenaran dan kesalahan sehingga tidak ada satu di antaranya yang terlebih utama untuk diikuti.
Tempat rujukan ketika berlaku perselisihan ialah al-Qur’an dan al-Sunnah. Jelas daripada dua sumber ini bahawa tidak ada pembatasan tempoh minima dan maksima haid.

Oleh itu apabila seorang wanita mendapati darah mengalir keluar secara fitrah tanpa disebabkan luka atau seumpama, maka ia adalah darah haid tanpa ditetapkan umur atau tempoh masanya. Berkata Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah:

Pada asalnya setiap darah yang mengalir keluar dari rahim adalah darah haid
sehinggalah ada bukti yang menunjukkan ia adalah darah istihadah.

Katanya lagi:

Apa-apa darah yang keluar ialah darah haid jika tidak diketahui bahawa ia
adalah darah istihadah atau luka. [al-Risalah fi al-Asma’ allati ‘Alaq al-Syar‘i al-
Ahkam biha, ms. 36 & 38]

Lima sebab di atas menjadi hujah bahawa tidak ada penetapan tempoh minima dan maksima bagi haid. Hujah-hujah ini bukan sahaja benar dari sudut dalil al-Qur’an, al-Sunnah dan pemikiran yang benar, tetapi juga mudah selari dengan ruh Islam. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

Dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan
susah payah dalam perkara agama. [al-Hajj 22:78]

Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam:
“Sesungguhnya agama adalah mudah, dan tidak seorang pun yang
memberat-beratkan urusan agama melainkan ia menewaskannya2, maka
hendaklah kamu semua membuat yang betul dan menghampirkan kepada
kebenaran dan memberi berita gembira.” [Shahih al-Bukhari – no: 39 (Kitab al-
Iman)]

Dikenali daripada akhlak Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bahawa apabila diberi dua pilihan, Baginda akan memilih yang paling mudah antara keduanya selama mana tidak melibatkan dosa.

marilah fahami ayat tentang aurat…

Maka dengarlah wahai belia-beliawanis Islam semua, segala suruhan Allah s.w.t andainya anda semua beriman denganNya, Allah telah berfirman dalam al- Quran melalui surah al-Nur, ayat 31 yang bermaksud:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan
pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka
menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya
. Dan
hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan jangan
menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami
mereka, atau saudara-saudara mereka, putera-putera lelaki mereka, atau puteraputera
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak
yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai
keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang ‘aurat
wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan
apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian
kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Di sana terdapat khilaf antara para ulamak tentang perkara yang zahir pada wanita. Sebahagian dari ulamak ada mengatakan muka dan tangan dan sebahagian darinya ada mengatakan tangan sahaja. Tetapi perkara ini tidak perlu dibahaskan dengan panjang kerana perkara ini adalah perkara furu’ dan khilafiah yang tidak perlu diperdebatkan. Tetapi kata yang rajih dan betul adalah TANGAN DAN WAJAH. Sekarang kita kembali kepada tafsiran ayat ini…

Ketahuilah bahawa kain tudung yang dimaksudkan Allah dan dalam firmanNya yang bermaksud: “Hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya”(al-Nur: 31) bukanlah terhenti di bahagian kepala sahaja, malahan menutupi bayangan mutiara yang tersisip di dada juga disuruh. Sesiapa yang mendedahkan bahagian kepala atau bahagian dadanya, maka sudah jelas, ia bukan dari seorang yang menghormati suruhan Allah s.w.t. Akibat dari kecuaian dan kelalaian tersebut sudah pasti seseorang itu menerima azab yang pedih di hari akhirat kelak.

Awas! Wahai golongan wanita, Allah telah berfirman yang bermaksud:

“Janganlah menampakkan perhiasan”(al-Nur: 31). Dengan ini jelas bahawa sebarang corak perhiasan di anggota badan atau di pakaian, adalah boleh membawa fitnah. Dengan inilah Allah melarang bermake-up. Larangan seperti ini hanya sanggup ditaati oleh wanita-wanita yang beriman sahaja kerana takut kepada kemurkaan Allah dan siksaan dariNya. Pengertian perhiasan bukanlah terhad pada alat-alat solek atau fesyen-fesyen pakaian sahaja, malahan perhiasan yang paling istemewa adalah terletak pada tubuh badan seseorang wanita itu. Sekiranya kecantikan rupa paras seperti ini didedahkan kepada orang lelaki, maka perbuatan demikian juga dinamakan TABARRUJ!.

Ada pula dikalangan wanita yang bertudung, disamping tudung ini diletakkan pula di atasnya kaitan bunga dan ukiran yang menarik, manakala rambutnya yang di bahagian hadapan sengaja dihulurkan keluar dari kain tudung, dan terjuntai menutupi sebahagian dahi dan lesung pipitnya. Andainya angin bayu meniup lalu, sudah jelas rambut tadi terlambai-lambai mengikut arus bayu. Ada fesyen pula, rambutnya disanggul dan dihias pula laksana mahkota, kerana dengan ini, setelah nanti dilekatkan dengan kain tudung, semakin jelas bentuk (tubuh badan) dan keindahan mahkotanya. Idea dan usaha ini dilakukan supaya tambah menarik setiap mata memandang, dan kononya supaya dianggap orang, bahawa ia juga seorang yang mentaati Allah, di sampung pandai pula menyesuaikan diri dengan berbagai-bagai fesyen pakaian mengikut keadaan zaman. Sebenarnya maksud dan usaha anda sedemikian rupa adalah salah. Allah s.w.t lebih mengetahui segala persoalan yang tersirat di dalam otak anda.

Penzahiran tindakan ini bererti kamu menipu diri sendiri. Akhirnya anda juga tergolong di dalam golongan wanita-wanita yang bermake-up seperti dan firman Allah dalam ayat yang lalu, dan padahnya bukan sama??!! Dari sini mari pula kita meninjau ayat Al-Quran yang bermaksud “Dan jangan mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan” (al-Nur: 31). Dari kandugan ayat ini, Allah juga melarang setengah golongan wanita (tradisi mereka ini bergelang kaki) dari menghulurkan kaki
hingga terlihat perhiasan tersebut. Andainya baju yang dipakai menutupi ‘aurat, tetapi oleh kerana hoyongan badan ketika berjalan, pakaian itu turut terhoyong hingga kadang-kadang ternampak bentuk badan di setengah bahagian anggota, keadaan seperti ini dimaafkan.

Tabarruj? Boleh ke x? Anda kaji..

Persoalan utama…ape tu TABARRUJ? Tabarruj, ialah mendedahkan kecantikan rupa paras, samada kecantikan itu di bahagian muka atau di anggota-anggota badan yang lain. Al-Bukhari Rahmatullahi ‘Alaihi ada berkata:

“Tabarruj, iaitu seseorang wanita yang memperlihatkan kecantikan rupa parasnya.”

Untuk menjaga masyarakat dari bahaya pendedahan ‘aurat dan di samping menjaga kehormatan wanita dari sebarang pencerobohan, maka dengan yang demikian Allah melarang setiap wanita yang telah berakal lagi baligh dari bermake-up (tabarruj). Jika dilihat fenomena sekarang teramat berbeza dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasullullah ( SAW ) 1430 tahun dahulu… mengapa perkara sebegini berlaku? Setujukah anda jika saya berkata kerana kurang ilmu agama dan juga perasaan untuk kelihatan cantik? Ramai wanita melihat hasil dari TABARRUJ adalah kecantikan..mengapa tidak melihat kepada kesan sampingan ( side effect )  daripada perkara tersebut dari sudut zahir dan batin…adakah kerana telah di butakan mata untuk melihat perkara tersebut…mengapa tidak mengambil endah…? Kulit muka akan cepat rosak…banyak duit dibelanjakan hanya untuk barang make-up..sedangkan kita tahu bahawa pada hari Akhirat nanti kita akan dipersoalkan tentang rezeki yang Allah kurniakan kepada kita…DARI MANA KITA DAPAT? APA YANG DIBUAT? KE MANA DIGUNAKAN? MENGAPA DIGUNAKAN KEARAH ITU? mahukah kita menjawab ” YA RABBI AKU GUNAKAN DUIT UNTUK BARANGAN MAKE-UP ” apakah jawapan yang akan Allah lontarkan kepada kita nanti…? FIKIRKANLAH…

Insyaallah saya akan kupas lagi bab tabarruj ni dengan lebih lanjut…moga akan memberi manafaat kepada semua..