Di dalam setiap perkara atau sesuatu ilmu, terdapat kaedah-kaedah tertentu bagi kita memahami dan meyakini ilmu tersebut..di dalam ilmu hadis ada kaedahnya..iaitu ulum hadis..dimana didalam ulum hadis ni kita akan mempelajari segala menda yang berkaitan dengan hadis..seperti mustolah hadis, takhrij hadis dan sebagainya..begitu juga didalam ilmu feqh..terdapat juga kaedah feqhiah dan usuliyyah yang menjadi tunggak kepada ilmu feqh ini.. sebagaimana didalam kedua-dua ilmu ini ada kaedahnya, tidak dapat tidak dalam memahami ilmu akidah ini kita perlu mengetahui kaedahnya.. Di dalam ilmu akidah ini terdapat dua jalan untuk kita menthabitkan akidah itu..pertama kaedah syar’iah dan kedua kaedah akal..

Di dalam setiap kaedah ini pula dipecahkan pula kepada beberapa kaedah yang kecil..bagi kaedah syar’iah terdapat 6 sub kaedahnya :

1) Rujukan dan sumber yang berkaitan dengan akidah ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah.

2) Tiada pertembungan diantara Al-Quran dan Sunnah.

3) Tiada pertembungan diatara dalil naqli ( wahyu ) dan dalil akal.

4) Mengikut kezahiran nas-nas Al-Quran dan Sunnah dalam perkara berkaitan dengan akidah.

5) Yakin dengan perkara-perkara yang shubhah ( yang memerlukan kefahaman ) dan beramal dengan perkara yang muhkam ( jelas maksudnya ).

6) Tidak haru s bagi kita menasakhkan apa yang telah dikatakan ( wahyu Allah ) tentang perkara yang berkaitan dengan akidah.

Ini adalah beberapa kaedah yang berkaitan dengan syariah..yang mana kita perlu memahami satu demi satu kaedah ini bagi menguatkan lagi kefahaman kita tentang akidah.. dan insyaallah kita akan membahaskan satu persatu tentang kaedah ini pada entri akan datang..insyaallah..

Kedua adalah kaedah akal kita..atau dalil akal kita..di dalam pembahagian dalil akal ini..terdapat beberapa perkara yang perlu kita ketahui tentang akal kita..terdapat 5 perkara yang akan menjadi tunjang kepada perbincangan kita selepas ini :

1) Perkara-perkara yang wujud itu secara umumnya adalah perkara yang dapat dirasai oleh pancaindera.

2) Perkara yang mampu dicapai oleh pancaindera kita maka tiada syak lagi bahawa perkara itu adalah wujud.

3) Setiap pancaindera kita adalah terhad ( kekuatannya ), terhad ( tempohnya ) dan kadang-kadang tertipu.

4) Khayalan manusia itu terbatas.

5) Akal kita tidak mampu memikirkan kesemua benda.

Inilah antara kaedah-kaedah yang akan kita bahaskan terlebih dahulu sebelum kita bermula pada perbincangan mengenai akidah ini.. dan insyaallah saya akan cuba untuk menerangkan dengan kalam dan perkataan yang mudah bagi kita sama-sama memahami secara mendalam tentang kaedah-kaedah ini..wallahua’lam

Advertisements